Novas

Oportunidades de negocio co Banco Europeo de Reconstrución e Desenvolvemento – BERD

O Banco Europeo de Reconstrución e Desenvolvemento, EBRD nas súas siglas en inglés, é un Banco creado en 1991, dous anos despois da caída do Muro de Berlín. Actualmente conta con 71 países membros, ademais de dúas institucións supranacionais (o Banco Europeo de Investimentos e a Unión Europea). O BERD ampliou en varias ocasións o seu mandato xeográfico, de forma que hoxe en día actúa en 39 países de Europa, Asia Central e do sur e este de o Mediterráneo.

O seu obxectivo é Apoiar a transición cara a unha economía de mercado nos países de Europa Central e do Leste, en Asia Central, Mongolia e na rexión do Mediterráneo sur e oriental, e promover a iniciativa privada mediante o financiamento de proxectos no sector privado e, en menor medida, no público. A protección do medio ambiente e o compromiso coa enerxía sostible tamén foron sempre fundamentais na actividade do BERD. Recentemente, a transición á economía verde converteuse nunha medida clave da actuación do banco.

Actualmente o Banco conta con licitacións abertas (Open) e en previsión (Forecast) en diferentes sectores onde as empresas galegas poden participar:

* Gráfico de elaboración propia utilizando a base de datos Development Aid.

Atopamos principalmente oportunidades para contratos de consultoría, aínda que tamén se licitan contratos de subministracións e obras en cada un dos sectores destacados: Auga e Saneamento, Pemes e Sector Privado, Telecomunicacións, Transporte, Medio Ambiente e Enerxía.

A modo de exemplo atopamos contratos de consultoría no sector enerxético como o Programa Marco de Eficiencia Enerxética dos Balcáns Occidentais cun orzamento estimado de 1.450.000 euros:
https://eu.smart.gep.com/publicrfx/ebrd?oloc=215#/

No sector auga e saneamento atopamos servizos de consultoría na licitación aberta Surkhandarya Water Project: GIS and Hydraulic Modelling:
https://ecepp.ebrd.com/delta/viewNotice.html?displayNoticeId=251284

Desde SALT ofrecemos un Servizo de Alertas individualizado para as empresas galegas onde localizamos oportunidades de negocio á medida da empresa e acompañamos no proceso de presentación á licitación.