Aviso legal

I. DATOS REXISTRAIS E DE CONTACTO

En cumprimento da Lei de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio (LSSI), a CEG, como titular do sitio web www.ceg.es, facilita a continuación os seus datos de contacto e de rexistro:

 • Entidade: Confederación de Empresarios de Galicia (CEG)
 • Estatuto legal: Asociación privada sen ánimo de lucro
 • CIF: G-15.080.476
 • Presidente: Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa
 • Dirección: Rúa do Vilar 54, C.P. 15705, Santiago de Compostela. (España)
 • Teléfono: +34 981 555 888
 • Fax: +34 981 555 882
 • Correo electrónico: info@ceg.es
 • Acta de Constitución e Estatutos, depositados segundo a Lei 19/1977, de 1 de abril e o R.D. 873/1977, de 22 de abril, na Dirección Xeral de Relacións Laborais da Xunta de Galicia.

II. PROPIEDADE INTELECTUAL

En cumprimento do establecido no Decreto Lexislativo 1/1996, de 12 de abril, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Propiedade Intelectual, regularizando, aclarando e harmonizando as disposicións legais vixentes sobre a materia e a lexislación sectorial concordante, infórmase dos extremos seguintes:

 • Todos os nomes comerciais, marcas ou signos distintivos de calquera clase, contidos nesta web son propiedade dos seus donos e están protexidos pola lei.
 • Queda prohibida a reprodución total ou parcial dos contidos na presente web sen a autorización dos seus autores ou da Confederación de Empresarios de Galicia.

O presente sitio web pode conter enlaces (links) a páxinas de terceiros sobre cuxo contido a Confederación de Empresarios de Galicia non asume responsabilidade algunha.