Servizo de Alertas

Adapta as alertas
segundo o teu perfil
co noso servizo

Desde SALT ofrecemos un servizo de alertas de licitacións abertas e previstas, información sobre as estratexias dos principais organismos multilaterais, por países e sectores, para optimizar os seus resultados á hora de presentarse a unha licitación.