Novas

Oportunidades de negocio no sector da auga e saneamento en Latino América e África

A auga é un dos recursos básicos e esenciais para o desenvolvemento humano e económico das distintas comunidades do mundo. Con todo, as complexidades actuais, como o cambio o climático, fan que o seu acceso non estea garantido en segundo que parte do mundo atopémonos.

Segundo o Banco Mundial, ao redor de 2.000 millóns de persoas en todo o mundo non teñen acceso a servizos de auga potable xestionados de maneira segura, 3.600 millóns non contan con servizos de saneamento seguros e 2.300 millóns carecen de instalacións básicas para lavarse as mans. As brechas no acceso a fontes de abastecemento de auga e saneamento, o crecemento demográfico, o uso intensivo de auga, a maior variabilidade das precipitacións e a contaminación son factores que se conxugan en moitos lugares transformando á auga nun dos principais riscos para o progreso económico, a erradicación da pobreza e o desenvolvemento sostible.

As empresas galegas comprometida co desenvolvemento e xestión sostible da auga que busquen oportunidades de negocio neste nicho de mercado en América Latina ou África poden apoiarse no Servizo de Licitacións Internacionais – SALT desde onde lles ofrecemos asesoramento e procura individualizada de licitacións no sector da auga e saneamento. Nas seguintes gráficas mostramos información cuantitativa acerca das licitacións dispoñibles nestes momentos:

Fonte: Elaboración propia a partir de DevelopmentAid a 20/07/23

Fonte: Elaboración propia a partir de DevelopmentAid a 20/07/23

Fonte: Elaboración propia a partir de DevelopmentAid a 20/07/23

Na primeira e segunda gráfica podemos observar o número de licitacións en Latino América e África ás que temos acceso desde SALT destacando, sobre todo, a maior cantidade de oportunidades que podemos atopar no continente africano. Doutra banda, as licitacións segundo o tipo de contrato (obras, subministracións ou consultoría) son variadas polo que as empresas galegas interesadas en participar nestes procesos teñen marxe para atopar a oportunidade máis afín aos seus servizos.

Na última gráfica observamos o número de licitacións dos organismos multilaterais seleccionados en cada continente. Neste caso, vemos como o Banco Interamericano de Desenvolvemento ou Banco Africano de Desenvolvemento actúan segundo a súa rexión de especialización, mentres que o Banco Mundial, como o seu propio nome indica, está presente en ambos os continentes.

Para obter máis información acerca de licitacións no sector de auga e saneamento no mercado multilateral rexístrense na nosa web SALT.