Novas

O Programa de Desenvolvemento de Nacións Unidas (PNUD) anuncia a súa asociación coa Organización Internacional de Normalización (ISO) a favor do desenvolvemento sostible

O pasado 20 de setembro o Programa de Desenvolvemento de Nacións Unidas (PNUD) anunciaba na súa web alcanzando unha nova asociación coa Organización Internacional de Normalización (ISO) expresando o seu compromiso co papel das Normas Internacionais na resolución de desafíos globais de desenvolvemento. Esta colaboración centrarase en iniciativas destinadas a mellorar as normas internacionais que impulsan accións de sustentabilidade tanto no sector público como no privado, incluíndo o desenvolvemento prospectivo da primeira norma internacional para os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) das Nacións Unidas, baseada nas Normas de Impacto dos ODS do PNUD e as normas relevantes da ISO.

A importancia desta norma radica na súa capacidade para proporcionar unha base común para a documentación e a certificación, o que facilitará que organizacións e empresas aliñen os seus esforzos e documenten o seu progreso cara aos ODS.

O presidente da ISO, Ulrika Francke, destacou que a colaboración entre ISO e PNUD representa unha oportunidade para construír un futuro máis resiliente e equitativo a través da contribución única de cada organización. Así mesmo, o administrador do PNUD, Achim Steiner, subliñou que esta asociación contribuirá á creación de novos estándares de xestión para empresas e investidores, asegurando que a sustentabilidade e os ODS sexan parte integral da forma en que se fan os negocios.

Esta colaboración representa unha oportunidade para aproveitar as competencias complementarias e o alcance de dous das principais organizacións mundiais nos seus respectivos campos e marca un importante paso cara á aliñación dos estándares de sustentabilidade a nivel global.

No mercado das licitacións multilaterais espérase que, cada vez máis, estas certificacións teñan un peso moito maior á hora de aceptar as ofertas licitadoras das empresas mundiais. Por iso, a adaptación a estas certificacións vólvese máis importante se queremos estar aliñados aos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible e, como fin último, gañar contratos cos organismos multilaterais.