Novas

Bolivia – Ministerio de Medio Ambiente e Auga – Programa de Xestión Integral da Auga en Áreas Urbanas

O Estado Plurinacional de Bolivia asinou co Banco Interamericano de Desenvolvemento o Contrato de Préstamo 4647/BL-BO, por un monto equivalente a US$. 130.000.000.- (Cento Treinta Millóns 00/100 de dólares americanos), o cal está integrado por: US$. 100 millóns financiados polo Banco Interamericano de Desenvolvemento provenientes do fondo de Capital Ordinario e US$.  30 millóns financiados polo Fondo para a Promoción do Desenvolvemento (FONPRODE) do Goberno de España; e proponse utilizar os fondos para efectuar os pagos correspondentes á adquisición de bens e a contratación de obras, os servizos conexos e os servizos de consultoría no marco deste programa.

A execución do Programa e a utilización dos recursos do financiamiento do Banco serán levadas a cabo polo Ministerio de Medio Ambiente e Auga (MMAyA) a través da Unidade Coordinadora de Programas UCP-PAAP.

Os obxectivos principais do programa son:

 1. Incrementar e mellorar o acceso dos servizos de Auga Potable, baixo unha visión de xestión integral da auga, incluíndo obras necesarias para colleitar e tratar as augas residuais.
 2. Apoiar a mellora da planificación e a xestión integral dos servizos de auga e saneamento.
 3. Apoiar o desenvolvemento e implementación de accións estratéxicas para a seguridade hídrica.

A licitación de contratos financiados polo préstamo levará a cabo conforme ao procedemento indicado nas Políticas para a Adquisición de Obras e Bens Financiados polo Banco Interamericano de Desenvolvemento, edición actual, e poderán participar nela todos os oferentes de países que sexan elixibles, segundo especifícase en dichas políticas. Os servizos de consultoría seleccionaranse conforme ás Políticas para a Selección e Contratación de Consultores Financiados polo BID, edición actual.

Con base ao anterior, a continuación, os procesos de adquisicións que se prevé executar durante o ano 2024 son:

 • Obras (Licitacións Públicas Internacionais):
 • Const. Sist. Rede de sumidoiros Z. Arrumani D- 9 Zona Sur (Urbano) (Cochabamba)
 • Amp. Sistema de Rede de sumidoiros Sanitaria ao Sur da cidade de Cochabamba (Urbano)
 • Construción Rede de sumidoiros Sanitaria da Mancomunidade Sub D-31 Pucara Grande e Sivingani Zona Sur de Cochabamba (Urbano)
 • Mejoramiento e ampliación do sistema de Auga Potable para Recentes Asentamentos Urbanos da cidade de Oruro APRAUR – Fase II (Urbano)
 • Sistema de Rede de sumidoiros Sanitaria e Planta de Tratamento de Augas Residuais de San Julián

Servizos de Consultoría (Chamados Internacionais):

 • Supervisión Const. Sist. Rede de sumidoiros Z. Arrumani D- 9 Zona Sur (Urbano) (Cochabamba)
 • Supervisión Amp. Sistema de Rede de sumidoiros Sanitaria ao Sur da cidade de Cochabamba (Urbano)
 • Supervisión Construción Rede de sumidoiros Sanitaria da Mancomunidade Sub D-31 Pucara Grande e Sivingani Zona Sur de Cochabamba (Urbano)
 • Supervisión Proxecto de Auga Potable para Recentes Asentamentos Urbanos da cidade de Oruro APRAUR – Fase II (Urbano)
 • Supervisión Sistema de Rede de sumidoiros Sanitaria e Planta de Tratamento de Augas Residuais de San Julian
 • Supervisión Ampliación Do Sistema De Rede de sumidoiros Sanitaria Por Bombeo Distrito 4 – Cidade Do Alto E Ampliación Do Sistema De Rede de sumidoiros Sanitaria Sector Norte Distrito 5 E 13 – Cidade Da Alto
 • Xestión Social Amp. Sistema De Rede de sumidoiros Sanitaria Ao Sur Da Cidade De Cochabamba (URBANO)
 • Xestión Social Construción Rede de sumidoiros Sanitaria Da Mancomunidade Sub D-31 Pucara Grande E Sivingani Zona Sur De Cochabamba (URBANO)
 • Xestión Social Proxecto de Auga Potable para Recentes Asentamentos Urbanos da cidade de Oruro APRAUR – Fase II (Urbano)
 • Xestión Social Sistema de Rede de sumidoiros Sanitaria e Planta de Tratamento de Augas Residuais de San Julián

A medida que estean dispoñibles publicaranse anuncios específicos de adquisicións para os contratos para ser licitados conforme aos procedementos de licitación pública internacional (LPI) do Banco Interamericano de Desenvolvemento (BID) e para os contratos de consultores de alto valor, nun Development Business e o Sitio da internet do Banco Interamericano de Desenvolvemento. Todos os anuncios específicos de adquisicións emitidos no marco do programa serán publicados nun xornal de ampla circulación nacional e/o no Sistema de Contratacións Estatais (SICOES) www.sicoes.gob.bo, sitio de compras oficial do Estado Plurinacional de Bolivia.

En caso de estar interesado en obter máis información non dubide en poñerse en contacto co equipo SALT a través do seguinte correo: salt@ceg.es