Novas

Contratación con Perspectiva de Xénero

Na economía actual, menos do un por cento do gasto das grandes empresas en provedores corresponde a empresas propiedade de mulleres. Investir en empresas propiedade de mulleres e integralas nas cadeas de subministración das empresas é “economía intelixente” e bo para os negocios. As empresas propiedade de mulleres contribúen significativamente á economía mundial, xerando millóns de novas oportunidades de emprego.

A contratación sensible ao xénero é unha selección sostible de servizos, bens ou obras civís que ten en conta o impacto sobre a igualdade de xénero e o empoderamento das mulleres. ONU Mujeres esfórzase por garantir que todas as operacións, incluídos os procesos de adquisición, apoien o seu mandato para a eliminación da discriminación contra as mulleres e as nenas, o empoderamento das mulleres e o logro da igualdade entre mulleres e homes. O enfoque de ONU Mujeres nas adquisicións con perspectiva de xénero está, por tanto, en consonancia co obxectivo estratéxico da organización de empoderar ás mulleres en todo o mundo. As adquisicións con perspectiva de xénero brindan á entidade contratante a oportunidade de ampliar os seus mercados mundiais, diversificar as súas cadeas de subministración e, ao mesmo tempo, facer crecer a economía e mellorar a vida das mulleres e as nenas en todo o mundo.

En 2019, as Nacións Unidas (ONU) gastaron case 19 900 millóns de USD na compra de servizos, bens e obras civís para cumprir as súas funcións. Xunto con gobernos, empresas e outras organizacións non gobernamentais, o valor adquirido ascende a billóns de dólares en todo o mundo. Con todo, menos do 1 % das empresas propiedade de mulleres acceden ao mercado da contratación pública e obteñen a adxudicación dos contratos (Vázquez e Sherman, 2013).

As mulleres empresarias son unha forza económica crecente e representan unha parte significativa da xeración de emprego e do potencial de crecemento económico. Estímase que as Pequenas e Medianas Empresas (PEME) de propiedade total ou parcialmente feminina representan o 31-38% (8-10 millóns) das PEME formais nos mercados emerxentes (IFC, 2011). O gasto en contratación pública representa aproximadamente o 10-15 % do Produto Interior Bruto (PIB) nos países desenvolvidos e máis do 30 % do PIB nos países en desenvolvemento (ITC, Empowering women through public procurement, 2014). Así pois, a contratación pública, a diversidade de provedores e a inclusión poden utilizarse como unha poderosa ferramenta para empoderar economicamente ás mulleres e combater a pobreza aumentando os ingresos das mulleres e garantindo beneficios sociais e económicos sostibles.

Neste sentido, os gobernos e as organizacións internacionais recoñecen que empoderar ás mulleres e ás empresas propiedade de mulleres é un catalizador para lograr a igualdade de xénero e os obxectivos e compromisos acordados internacionalmente.

A Nota orientadora sobre contratación sensible ao xénero axuda ás empresas para aplicar os Principios para o Empoderamento das Mujeres (PEM). En liña co Obxectivo de Desenvolvemento Sostible 5 de conseguir a igualdade de xéneros e o empoderamento de todas as mulleres e nenas, a nota orientadora pretende axudar aos signatarios dos PME a priorizar, establecer e aplicar prácticas de contratación éticas e sensibles ao xénero sen comprometer a calidade, a eficiencia, o aforro de custos e a relación calidade-prezo.