Novas

A Comisión Europea propón un novo Plan de Crecemento de €6 mil millóns para os Balcáns Occidentais

Acelerando a converxencia económica coa UE

O pasado 8 de novembro, a Comisión Europea presentou un exhaustivo Plan de Crecemento co obxectivo de brindar beneficios temperáns da membresía da UE aos Balcáns Occidentais, fortalecer o crecemento económico e fomentar a aliñación socioeconómica. Esta iniciativa busca acelerar reformas e investimentos para impulsar significativamente o proceso de ampliación e o avance económico da rexión. Introduciuse unha proposta de €6 mil millóns no Facilidade de Reforma e Crecemento para os Balcáns Occidentais para 2024-2027, con pagos condicionados a reformas acordadas.

Catro piares do Plan de Crecemento

  1. Mellora da Integración Económica: Involucra aliñarse coas regras do mercado único da UE, abrir sectores aos países veciños simultaneamente e implementar sete acciones prioritarias como a libre circulación de bens e servizos, acceso a SAIBA e integración no mercado dixital.
  2. Impulso á Integración Rexional: Facendo fincapé no cumprimento das normas e estándares da UE dentro do Mercado Rexional Común dos Balcáns Occidentais, o que potencialmente podería agregar un 10% ás súas economías.
  3. Aceleración de Reformas Fundamentais: Centrándose en áreas cruciais para apoiar o camiño da rexión cara á membresía da UE, atraer investimentos estranxeiros e fortalecer a estabilidade rexional.
  4. Aumento da Asistencia Financeira: A proposta introduce un instrumento de €6 mil millóns que inclúe subvencións e préstamos, vinculados a reformas socioeconómicas e fundamentais específicas.

Implementación e impacto

Os socios dos Balcáns Occidentais elaborarán Axendas de Reforma baseadas en recomendacións existentes. Estas serán avaliadas e adoptadas pola Comisión, formando unha parte crucial da execución do Plan de Crecemento.

Impacto económico previsto

A Presidenta da Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacou o potencial do plan para duplicar a economía dos Balcáns Occidentais na próxima década. A combinación de reformas e investimentos está destinada a outorgar acceso a aspectos clave do mercado único da UE, presentando oportunidades en bens, servizos, pagos, transporte, enerxía e o sector dixital.

Camiño a seguir

A proposta agora pasa ao Parlamento Europeo e ao Consello para a súa revisión no marco do paquete de revisión a metade de período do MFF. Posteriormente, os seis socios dos Balcáns Occidentais delinearán axendas de reforma individuais para impulsar o crecemento e a converxencia durante 2024-2027. Destácase a necesidade de participar no Diálogo facilitado pola UE sobre a normalización de relacións como requisito previo para Serbia e Kósovo.

Antecedentes

A converxencia económica é crucial para aliñar aos países dos Balcáns Occidentais coa UE. Actualmente, o ritmo de converxencia é insuficiente, cun PIB per cápita que representa entre o 30% e o 50% da media da UE. A integración co mercado único da UE foi fundamental para impulsar o crecemento económico entre os países membros, impactando significativamente no PIB e os niveis de ingresos.

En resumo, o Plan de Crecemento ten como obxectivo pechar esta brecha e acelerar a aliñación socioeconómica entre os Balcáns Occidentais e a UE, asegurando un futuro económico máis sólido e interconectado para a rexión.

Accede á noticia completa aquí